اخذ اقامت

اخذ اقامت

در صورتیکه در مورد شهروندی ترکیه تردید داشته یا در حال حاضر شرایط آن را ندارید ولی به دنبال تغییر زندگی خود بوده بهتر است با اقامت ترکیه شروع کنید. بهترین راهی که میتوانید با کمترین ریسک و هزینه مالی یک زندگی جدید را امتحان کرده و سپس نسبت برای دریافت تابعیت و گرفتن پاسپورت کشور ترکیه اقدام کنید.

اقامت توریستی در ترکیه

اقامت توریستی، به نوعی راحتترین نوع اقامت در ترکیه محسوب می شود.

فرد خارجی بعد از ورود به کشور ترکیه می تواند به دو روشِ خرید یا اجاره خانه، اقامت موقت یکساله یا دوساله را اخذ کند. لازم به ذکر است که این اقامت هر ساله باید تمدید شود. این نوع اقامت به فرد مقیم این امکان را می دهد که تا انقضای آن در ترکیه بماند یا ورود و خروج به میزان دلخواه انجام دهد. همچنین برخی حقوق مانند افتتاح حساب بانکی و به نام کردن امتیاز آب و برق و اینترنت را به دست آورد.

در این روش می بایست ابتدا منزلی اجاره یا خریداری شود.

برای دریافت این اقامت تبعه خارجی باید درخواست اقامت خود را از سایت رسمی اداره مهاجرت که توسط وکلای فلوریا انجام میشود و ارسال الکترونیکی مدارک که پیچیدگی فنی خود را دارد اقدام نمایند. سایت مزبور بطور اتوماتیک معمولاً زمانی مابین چند هفته تا دو ماه را برای فرد متقاضی در نظر می گیرد.

در موعد مقرر مدارک لازم مثل مدارک هویتی و همینطور قرارداد اجاره منزل و بیمه مخصوص خارجیها تهیه شده و تحویل اداره مهاجرت داده می شود. بعد از سه الی شش هفته ، کارت ملی (کیملیک) به آدرس منزل شخص ارسال می شود.

در مورد خرید خانه، ابتدا باید خانه خریداری شده و سندش دریافت شود که این مرحله در حدود یک ماه و نیم زمان میبرد. چرا که باید به تأییدیه وزارت کشور ترکیه برسد. مواردی که وزارت کشور مد نظر قرار می دهد، نزدیک نبودن به مناطق نظامی یا تراکم کمتر از بیست درصد خارجی در آن منطقه می باشد.

بعد از تأییدیه وزارت کشور و تنظیم سند به نام خریدار، در هنگام مراجعه به اداره مهاجرت همراه با مدارک لازم برای اقامت توریستی  به جای اجاره نامه خانه، سند منزل خریداری شده به اداره مهاجرت ارائه می شود.

جهت مشاوره رایگان، فرم درخواست را تکمیل و برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

اقامت تحصیلی در ترکیه

اخذ اجازه چنین اقامتی، باید یکی از مراکز زیر نظر وزارت آموزش و پروش یا وزارت آموزش عالی ترکیه، پذیرش متقاضی را تأیید کنند.

در صورتیکه پذیرش تحصیلی فرد متقاضی، زمانی انجام گیرد که این شخص در ایران اقامت داشته است، این فرد با نامه پذیرش یکی از مراکز تحصیلی، ویزای تحصیلی دریافت کرده، بعد با همان ویزا وارد ترکیه می شود و مراحل دریافت اقامت را طی می کند.

برای اخذ این نوع اقامت، حتما باید با ویزای تحصیلی وارد کشور ترکیه شد. چون نمی شود با یک نوع ویزا وارد شد و اقامت را از نوع دیگری گرفت. مثلاً نمی شود با ویزای توریستی وارد شد بعد اقامت تحصیلی گرفت.

همچنین در پروسه اخذ شهروندی با اقامت کاری که ۵ سال است، در مورد اقامت تحصیلی، نصف مدت تحصیل را جزو آن ۵ سال به حساب می آورند